Font Size Converter

Kalkulator Jednostek Typograficznych

Kalkulator/konwerter jednostek typograficznych pozwala na przeliczanie wielkości czcionek wyrażonych w różnych systemach (Didota, Pica, PostScript, metryczny, calowy). Dzięki niemu możesz przeliczyć rozmiar fontu na milimetry, cale, punkty, pica itd. Nasz konwerter umożliwia także szybkie wprowadzenie i przeliczanie stopnia pisma (petit, garmond, tercja,...). Dostępny jest również podgląd wielkości czcionki.

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny
milimetr [mm] metr [m]
System Didota
punkt [p,dd] cycero [cc] kwadrat [kw]
System PostScript
punkt [pt,bp] pica [pi,pc] kwadrat
System Anglosaski
cal (inch) [in] stopa (foot) [ft]
System Pica
punkt [pt] pica [pc,pi] kwadrat
Abc
Systemy Miar Typograficznych
System Didota - używany w całej Europie z wyjątkiem Wielkiej Brytanii
1 punkt = 1p = 1/2660 m = 0.37594 mm
1 cycero = 1cc = 12 p = 12/2660 m = 4.511278 mm
1 kwadrat = 1kw = 48 p = 48/2660 m = 18.045113 mm

Powyższe wielkości określa polska norma: PN-70/P-55010 - "Jednostki wielkości typograficznych"

System Pica - stosowany w Wielkiej Brytanii i USA
1 punkt = 1pt = 350/996 mm = 0.3514 mm
1 pica = 1pc = 12 pt = 4.216867 mm

W systemie pica 996 punktów to dokładnie 350 milimetrów.

System PostScript - stosowany powszechnie w składzie komputerowym.
1 punkt = 1pt = 1/72in (cala) = 0.3528 mm
1 pica = 1pc = 12pt= 1/6in (cala) = 4.233(3) mm

W zapisie wielkości czcionki często używa się następującego schematu:
{ilość pica}p{ilość punktów} np. 10p4 oznacza rozmiar fontu :10 pica i 4 punkty.
Uwaga - dokładność wyświetlania wielkości czcionki w oknie podglądu zależna jest od dokładności przeglądarki internetowej.



Całkowite Zaćmienie Słońca nad EUROPĄ
Zobacz, Kiedy i Gdzie Dokładnie!



Duże Zaćmienie Słońca nad POLSKĄ
Zobacz, Kiedy i Gdzie Dokładnie!


🏆
Zobacz, Kiedy Zaczyna się
Olimpiada PARYŻ 2024