Time Calculator

Kalkulator Czasu Online (Kalkulator Godzinowy)

Kalkulator czasu to narzędzie online, które potrafi sumować i odejmować godziny w formacie hh:mm:ss.ms gdzie: hh - godziny, mm - minuty, ss - sekundy, ms - milisekundy. Godziny, minuty, sekundy mogą być podane jako liczby całkowite (format godzinowy) lub liczby dziesiętne (z kropką dziesiętną). Kalkulator czasu (kalkulator godzin) może być wykorzystany jako narzędzie do dodawania i odejmowania godzin podanych jako liczba godzin, minut i sekund lub podanych w formacie dziesiętnym. Można go wykorzystywac także jako konwerter czasu podanego w formacie dziesiętnym do formatu hh:mm:ss i odwrotnie.

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
Kalkulator Czasu
godzin
minut
sekund
00:00:00
+

Reset

Format danych - Przykłady
hh:mm:ss.mshh godzin, mm minut, ss sekund, ms milisekund
10:30:28.1210 godzin, 30 minut, 28 sekund, 120 milisekund
72.5:1172 i pół godziny + 11 minut = 72 godziny i 41 minut
:11:711 minut i 7 sekund
:8888 minut (godzina i 28 minut)
::2828 sekund
Legenda
  • Klawisz + : dodaje okienko umożliwiające wpisanie godzin poprzedzonych znakiem plus.
  • Klawisz - : dodaje okienko umożliwiające wpisanie godzin poprzedzonych znakiem minus.
  • Reset : reset kalkulatora - wyzerowanie wszystkich wartości i przywrócenie stanu początkowego.
  • x (czerwony krzyżyk) : usunięcie danej.
  • Skróty klawiaturowe : '+/-' jak 'klawisz +/-', 'Enter' - jak 'klawisz +'
  • Zmiana znaku : w celu zmiany znaku +/- kliknij na znaku z lewej strony okienka z daną.
Funkcje Kalkulatora Godzin
  • Dodawanie Godzin - kalkulator potrafi zsumować (odejmować) czas podany w formacie hh:mm:ss.ms (godziny:minuty:sekundy.milisekundy) lub/i w formacie dziesiętnym (z kropką dziesiętną)
  • Konwerter Godzin - za pomocą kalkulatora, w prosty sposób, przeliczyć można czas w formacie dziesiętnym na czas w formacie hh:mm:ss.ms i odwrotnie. Jeśli chcemy zamienić format dziesiętny na format godzinowy, należy w okienku edycji wpisać zamienianą wartość (np. 10.5 ) a wynik odczytać w okienku wyniku (10:30:00).
  • Minuty na godziny (sekundy na minuty/godziny) - Wpisując liczbę minut np. :200 lub liczbę sekund np. ::1000 w okienku wyników dostaniemy wynik zamieniony na liczbę godzin:minut:sekund (dla podanych przykładów odpowiednio: 3 godziny 20 minut i 16 minut 40 sekund).
  • Sumowanie Interwałów (odcinków) Czasu - Mając czas podany w postaci listy 'od godziny do godziny' np. (8:30 do 9:30, 8:30 do 10:20, 11:20 do 12:45), w łatwy sposób możemy uzyskać łączną sumę godzin (minut, sekund) tak podanych odcinków (interwałów) czasu. W tym celu należy wpisać 'godzinę od' ze znakiem minus a 'godzinę do' ze znakiem plus.
🎁
Zobacz Pomysły na Prezenty
na DZIEŃ KOBIET!