Pressure Unit Converter

Konwerter Jednostek Ciśnienia

Kalkulator/konwerter jednostek ciśnienia pozwala zamienić wartości ciśnienia z jednego systemu jednostek na inny. W prosty sposób umożliwia przeliczanie Paskali, Barów, Torów, Atmosfer Fizycznych i Technicznych, Milimetrów Słupa Rtęci i Psi. Zamienisz np. atmosfery na paskale (atm na pa), milimetry słupa rtęci na atmosfery (mmHg na atm), bary na tory, atmosfery techniczne na atmosfery fizyczne.

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
Konwerter Ciśnienia
Paskal (Pascal) [1 Pa=N/m2] Hektopaskal [hPa] Bar [bar] Newton/milimetr2 [1 N/mm2] Kilogram/metr2 [1 KG/m2] Atmosfera techniczna [at] Atmosfera fizyczna [atm] Tor [Tr] Milimetr Słupa Rtęci [mmHg] Psi [lbf/in2]
Ciśnienie Tętnicze Rozkurczowe
Ciśnienie krwi w chwili rozkurczu serca. Ciśnienie rozkurczowe zdrowego człowieka waha się od 60 do 90 mmHg. Idealne ciśnienie rozkurczowe krwi wynosi około 80 mmHg.
Ciśnienie Tętnicze Skurczowe
Ciśnienie krwi w chwili skurczu serca. U zdrowego człowieka ciśnienie to powinno wahać się w granicach 110 do 130 mmHg. Idealne ciśnienie skurczowe wynosi około 120mmHg
Ciśnienie Standardowe
Wraz z temperaturą standardową (25°C) stanowi punkt odniesienia obliczeń fizykochemicznych. Obecnie ciśnienie standardowe = 1bar = 1000hPa (Uwaga, do roku 1990 przyjmowano 1013.25hPa)
Ciśnienie Normalne
Wraz z temperaturą normalną (0°C) stanowi punkt odniesienia do obliczeń fizykochemicznych. Zbliżone jest do średniego ciśnienia atmosferycznego na powierzchni ziemi i wynosi 1 atm = 1013.25 hPa.
Ciśnienie na Mount Everest
Średnie ciśnienie atmosferyczne na najwyższym szczycie ziemi (8848 m n.p.m.) jest ok. 3.5 raza mniejsze niż na poziomie morza i wynosi 280hPa.
Ciśnienie na Dnie Rowu Mariańskiego
Ciśnienie jakie wywiera woda w najgłębszym miejscu Ziemi - Rowie Mariańskim (głębokość - 10915m) jest ponad 1000 razy większe niż normalne ciśnienie atmosferyczne i wynosi ok. 108,6 MPa
Jednostką ciśnienia w układzie SI jest Paskal [Pa] (Pascal).
Paskal jest jednostką pochodną układu SI. 1 Pa = 1N /1m2 (1 paskal = 1 newton / 1 metr kwadratowy)
Jednostkaw Paskalach [Pa]
Paskal [N/m2]1
Hektopaskal [hPa]100
Bar100000
1 N/mm21000000
1 KG/m29.80665
Atmosfera techniczna [at]98066.5
Atmosfera fizyczna [atm]101325
Tor [Tr]133.322
mmHg133.322
psi [lbf/in2]6894.76
🎁
Zobacz Pomysły na Prezenty
Dla każdego ...