Kalkulator Prędkości (Czasu, Odległości)

Niniejszy kalkulator online jest narzędziem typu 3 w 1. Za jego pomocą w łatwy sposób obliczyć można, średnią prędkość (mając daną odległość/dystans i czas), przebyty dystans (mając dane czas i średnią prędkość) lub czas (np. podróży) (mając dane: dystans i średnią prędkość). Przy czym prędkość i odległość może być wyrażona w różnych jednostkach. Np. prędkość w km/h, milach na godzinę, metrach na sekundę, jardach na sekundę itd. Odległość w milach, kilometrach, milach morskich itd.
Poniższe narzędzie może także działać jako konwerter jednostek prędkości.

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
Kalkulator Prędkość/Czas/Dystans
PoliczDane/WynikJednostki
Dystans:
Czas: hh:mm:ss.ms
Prędkość:
Wpisywanie Czasu
Kalkulator używa następującego formatu czasu HH:MM:SS.MS, gdzie:
HH oznacza godziny, MM - minuty, SS sekundy a MS milisekundy.
Dane możesz wpisywać jako wartości całkowite lub/i dziesiętne (np. 1.5:0:10.5 oznacza półtorej godziny i 10 i pół sekundy)
Przykłady:
11:32:30.45 11 godzin, 32 minuty, 30 sekund, 450 milisekund
72.5:11 72 i pół godziny + 11 minut = 72 godziny i 41 minut
:11:7 11 minut i 7 sekund
:90 90 minut (półtorej godziny)
::90 90 sekund (półtorej minuty)
::28 28 sekund
Przykładowe obliczenia
Obliczanie Prędkości Średniej
Załóżmy, że chcemy obliczyć średnią prędkość Usain Bolt'a w biegu na 100 m podczas zawodów w Berlinie 16 sierpnia 2009 roku. Co wiemy?
 1. Chcemy obliczyć średnią prędkość Usain Bolt'a
 2. Dystans to oczywiście 100 metrów
 3. Bolt przebiegł w Berlinie 100m w czasie 9.58 sekundy.
W celu wykonania obliczeń należy:
 1. zaznaczyć pole 'Policz prędkość'
 2. wpisać 100 w pole 'dystans' i wybrać metry jako jednostki
 3. wprowadzić ::9.58 w polu 'czas' (zwróć uwagę na obowiązującą notację, jeśli chcesz wprowadzić liczbę sekund podaj ::9.58 lub 0:0:9.58. Samo 9.58 oznacza 9 i 58 setnych godziny. :9.58 będzie oznaczać 9 i 58 setnych minuty).
Po wpisaniu danych, odpowiedź uzyskasz w okienku oznaczonym 'prędkość'. Zauważ, że możesz wybrać jednostki w jakich chcesz uzyskać wynik, np. jeśli ustawisz jednostki na jardy na sekundę, dostaniesz odpowiedź, że Bolt przebiegł 100 m z prędkością 11.42 jarda na sekundę, jeśli ustawisz metry na sekundę, dostaniesz odpowiedź 10.44 metra na sekundę, kilometry na godzinę - 37.58 km/h itd.

Obliczanie Czasu Przejazdu
Załóżmy, że przejechałeś 21 kilometrów ze średnią prędkością 47 kilometrów na godzinę. Jak długo jechałeś? Aby rozwiązać ten problem należy:
 1. Zaznaczyć pole 'policz czas'
 2. Wpisać 21 w pole 'dystans' i wybrać kilometry jako jednostkę
 3. Wpisać 47 w pole 'prędkość' i ustawić jednostki na kilometry na godzinę
Kalkulator wyświetli wynik 00:26:48.51, co oznacza, że jechałeś 26 minut 48 sekund i 51 setnych sekundy

Obliczanie Odległości (Dystansu)
Obliczmy jak daleko zajedziesz jadąc 2 godziny i 30 minut ze średnią prędkośćią 55 mil na godzinę.
 1. Zaznacz pole 'policz dystans'
 2. Wpisz 2:30:00 w polu 'czas'
 3. Wpisz 55 w polu 'prędkość' i ustaw jednostki na mile na godzinę
Kalkulator pokaże Ci, że w czasie 2 i pół godziny jadąc z prędkośćią 55 mil na godzinę przejedziesz 137.5 mili, czyli 221.28 kilometra
Wzory na prędkość średnią, odległość, czas
Jeśli oznaczmy:
 • średnią prędkość przez V
 • czas przez T
 • przebyty dystans (odległość) przez D
  to:
 • Prędkość średnia wyraża się wzorem: V = D/T
 • Wzór na przebyty dystans to: D = V*T
 • Czas poruszania się określa wzór: T = D/V
Korzystając z powyższych wzorów należy zwrócić uwagę na jednostki. Na przykład, jeśli odległość jest wyrażona w metrach a czas w sekundach, otrzymamy wynik w metrach na sekundę aby uzyskać wynik w innych jednostkach można skorzystać z powyższego narzędzia lub z naszego konwertera prędkości
🎁
Zobacz Pomysły na Prezenty
Dla każdego ...