Area Unit Converter

Kalkulator Jednostek Powierzchni

Kalkulator/konwerter jednostek powierzchni pozwala przeliczyć powierzchnie wyrażoną w jednostkach metrycznych na odpowiadającą jej wielkość w jednostkach imperialnych i odwrotnie. Możesz, na przykład, w prosty sposób policzyć ile metrów kwadratowych ma akr, ile akrów ma hektar lub ile arów ma hektar, ile metrów kwadratowych ma ar, ile stóp kwadratowych ma mila kwadratowa, ile ma hektar metrów, arów, akrów, kilometrów itd.

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny
milimetr2 [mm2] centymetr2 [cm2] decymetr2 [dm2] metr2 [m2] kilometr2 [km2] ar [ar] hektar [ha]
Miary Anglosaskie
cal2 [in2] stopa2 [ft2] jard2 [jard2] mila2 [mi2] UK akr US akr
Jednostką powierzchni w układzie SI jest metr kwadratowy [m2].
JednostkaW metrach kwadratowych
System Metryczny
milimetr2 [mm2]0.000001
centymetr2 [cm2]0.0001
decymetr2 [dm2]0.01
metr2 [m2]1
kilometr2 [km2]1000000
ar [ar]100
hektar [ha]10000
System Anglosaski
cal2 [in2]0.00064513460025
stopa2 [ft2]0.09290304
jard2 [jard2]0.83612736
mila2 [mi2]2589881.10336
akr imperialny (UK)4046.8564224
akr amerykański (US)4046.87261
🎁
Zobacz Pomysły na Prezenty
na DZIEŃ KOBIET!