Kalkulator Jednostek Energii

Kalkulator/konwerter jednostek energii/pracy/ciepła pozwala przeliczyć wartości energii wyrażone w systemie metrycznym np. Joule na konie mechaniczne, kilowatogodziny na dżule, w systemie imperialnym np. koniogodzina (horrsepower-hour) na kilowatogodziny. Posiada też przelicznik kalorii i jednostek energii wykorzystywanych w atomistyce (elektronowolty, hartree, rydberg)

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny
Dżul/Joul [J] Kilodżul [kJ] Kilogramometr [KGm] Watogodzina [Wh] Kilowatogodzina [kWh] Erg [erg]
Kalorie
Kalorie [cal] * Kilokalorie [kcal]
Miary Anglosaskie
foot-poundal [ft pdl] inch-pound force [in lbf] foot-pound force [ft lbf] horsepower-hour [hph] BTU**
Atomowe
Elektronowolt [eV] Hartree [Eh] Rydberg [Ry]
*International Steam Table Calorie (1956) (calIT) równa dokładnie 4.1868J
**Najbardziej rozpowszechniona wartość BTU bazująca na definicji kalorii z International Steam Table Calorie (1956)
Jednostką energii w układzie SI jest Dżul [J] (Joule).
Dżul jest jednostką pochodną układu SI. 1 J = 1 N · m = 1 kg · m2 / s2
JednostkaW Dżulach
System Metryczny
Dżul/Joul [J]1
Kilodżul [kJ]1000
Kilogramometr [KGm]9.80665
Watogodzina [Wh]3600
Kilowatogodzina [kWh]3600000
Erg [erg]1e-7
Miary Anglosaskie
foot-poundal [ft pdl]0.0421401100938
inch-pound force [in lbf]0.1129848290276167
foot-pound force [ft lbf]1.3558179483314004
horsepower-hour [hph]2.6845e+6
BTU1055.05585262
Kalorie
Kalorie [cal]4.1868
Kilokalorie [kcal]4186.8
Atomowe
Elektronowolt [eV]1.6021765314e-19
Hartree [Eh]4.3597441775e-18
Rydberg [Ry]2.179872e-18Całkowite Zaćmienie Słońca nad EUROPĄ
Zobacz, Kiedy i Gdzie Dokładnie!Duże Zaćmienie Słońca nad POLSKĄ
Zobacz, Kiedy i Gdzie Dokładnie!


🏆
Zobacz, Kiedy Zaczyna się
Olimpiada PARYŻ 2024