Temperature Unit Converter

Kalkulator Jednostek Temperatury

Kalkulator/konwerter temperatur pozwala wyrazić interesującą Cię wartość temperatury w różnych skalach. W łatwy sposób możesz przeliczyć celsjusze na fahrenheity i fahrenheity na celsjusze, przeliczyć temperaturę wyrażoną w celsjuszach na temperaturę w skali bezwzględnej Kelvina. Konwerter posiada także bardziej "egzotyczne" skale, jak skala Rankine, Rømera, Réaumura, Delisle czy Newtona

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
Konwerter Temperatur
Skala Celsjusza [oC]: Skala Fahrenheita [oF]: Skala Kelvina [K]: Skala Rankine'a [oR]: Skala Réaumur'a [oRé]: Skala Rømer'a [oRø]: Skala Delisle [oD]: Skala Newton'a [oN]:
Temperatura Zera Absolutnego
Najniższa z możliwych temperatur. Temperatura zera absolutnego (lub zera bezwzględnego), to temperatura, w której zanikają wszelkie drgania cząsteczek. Innymi słowy: Energia układu termodynamicznego przyjmuje wartość najniższą z możliwych.
Zero absolutne = 0 K = -273.15°C
Temperatura Zamarzania Wody
Temperatura przejścia wody ze stanu ciekłego w stan krystaliczny (lód).
Temperatura zamarzania wody przy ciśnieniu normalnym (1 atm) zwana jest temperaturą normalną.
Temperatura normalna = 0°C
Temperatura Ciała Człowieka
Średnia temperatura ciała zdrowego człowieka wynosi 36.6°C. Uwaga, w innych krajach przyjmuje się inną temperaturę normalną ciała. Np. w USA 36.8 °C ±0.7 °C, czyli w skali Fahrenheit'a: 98.2 °F ±1.3 °F
Temperatura Wrzenia Wody
Temperatura przejścia wody ze stanu ciekłego w stan gazowy.
Temperatura wrzenia wody przy ciśnieniu normalnym (1 atm). wynosi 100°C
Temperatura Topnienia Tytanu Temperatura topnienia tytanu wynosi 1668°C
Temperatura na Powierzchni Słońca
Temperatura efektywna powierzchni (fotosfery) Słońca szacowana jest na około 5800 kelwinów
Temperatura Standardowa
Temperatura stanowiąca, wraz z ciśnieniem standardowym (1 bar), punkt odniesienia dla niektórych wyliczeń termodynamicznych. Przyjęło się uznawać, że temperatura standardowa wynosi 25°C
Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin [K].
Wzory do zamiany temperatury z Celsjuszy na inne skale
Celsjusz na Fahrenheit °F = (°C × 1.8) + 32
Celsjusz na Kelvin K = °C + 273.15
Celsjusz na Rankine °R = (°C + 273.15) × 1.8
Celsjusz na Réaumur °Ré =(°C × 4)/5
Celsjusz na Rømer °Rø = °C × 21/40+7.5
Celsjusz na Delisle °De = (100 − °C) × 3/2
Celsjusz na Newton °N = °C × 33/100
Wzory do zamiany temperatury na Celsjusze
Fahrenheit na Celsjusz °C = (°F − 32) /1.8
Kelvin na Celsjusz °C = K − 273.15
Rankine na Celsjusz °C = (°R ÷ 1.8) – 273.15
Réaumur na Celsjusz °C = 1.25 × °Ré
Rømer na Celsjusz °C = (°Rø - 7.5) × 40/21
Delisle na Celsjusz °C = 100 − °De × 2/3
Newton na Celsjusz °C = °N × 100/33
Wzory do zmiany na Fahrenheity
Celsjusz na Fahrenheit °F = (°C × 1.8) + 32
Kelvin na Fahrenheit °F = (K × 1.8) - 459.67
Rankine na Fahrenheit °F = °R - 459.67
Réaumur na Fahrenheit °F = (°Ré × 2.25)+ 32
Rømer na Fahrenheit °F = (°Rø - 7.5) × 24/7 + 32
Delisle na Fahrenheit °F = 212 − °De × 6/5
Newton na Fahrenheit °F = °N × 60/11 + 32
Wzory do zmiany z Fahrenheitów
Fahrenheit na Celsjusz °C = (°F − 32) /1.8
Fahrenheit na Kelvin K = (°F + 459.67) × 5/9
Fahrenheit na Rankine °R = °F + 459.67
Fahrenheit na Réaumur °Ré = (°F - 32) × 4/9
Fahrenheit na Rømer °Rø = (°F − 32) × 7/24 + 7.5
Fahrenheit na Delisle °De = (212 − °F) × 5/6
Fahrenheit na Newton °N = (°F − 32) × 11/60Całkowite Zaćmienie Słońca nad EUROPĄ
Zobacz, Kiedy i Gdzie Dokładnie!Duże Zaćmienie Słońca nad POLSKĄ
Zobacz, Kiedy i Gdzie Dokładnie!


🏆
Zobacz, Kiedy Zaczyna się
Olimpiada PARYŻ 2024