Length Unit Converter

Kalkulator Jednostek Długości

Ten kalkulator/konwerter pozwoli Ci przeliczyć jednostki długości/odległości z/na systemów: metrycznego i anglosaskiego, potrafi on także podać odległości wyrażone w jednostkach morskich, takich jak kabel czy mila morska w metrach, kilometrach lub milach angielskich. Dodatkowo posiada przelicznik jednostek odległości używanych w astronomii takich jak: jednostka astronomiczne, parsek i rok świetlny.

Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny
milimetr [mm] centymetr [cm] decymetr [dm] metr [m] kilometr [km]
Miary Anglosaskie
cal [in] stopa [ft] jard [yd] mila [mi] liga
Miary Morskie
kabel mila morska [NM] liga morska
Miary Astronomiczne
j.astronomiczna [au] rok świetlny [ly] parsek [pc]
Jednostką długości w układzie SI jest metr [m].
JednostkaW metrach
System Metryczny
milimetr [mm]0.001
centymetr [cm]0.01
decymetr [dm]0.1
metr [m]1
kilometr [km]1000
Miary Anglosaskie
cal [in]0.0254
stopa [ft]0.3048
jard [yd]0.9144
mila [mi]1609.344
liga4828.032
Miary Morskie
kabel185.2
mila morska [NM]1852
liga morska5556
Odległości Astronomiczne
j.astronomiczna [au]149.597870691e+9
rok świetlny [ly]9.4605e+15
parsek [pc]3.086e+16
Inne równania
  • 1 metr [m] = 1000 milimetrów [mm] = 100 centymetrów [cm] = 10 decymetrów [dm] = 0.001 kilometra [km]

  • 1 liga angielska = 3 mile angielskie = 5280 jardów = 15840 stóp = 4828.032 m

  • 1 liga morska = 3 mile morskie = 30 kabli = 5556 m

  • 1 parsek [pc] = 206264.8 jednostki astronomicznej [j.a] = 3.26198 roku świetlnego [ly] = 3.086x1016 m
🎁
Zobacz Pomysły na Prezenty
Dla każdego ...