Instrukcja Obsługi
W okienko jednostek, które chcesz przeliczyć wpisz zadaną wartość.

System sam przeliczy i wyświetli wartości innych jednostek w czasie wpisywania cyfr.

 
Kalkulator Czasu - sumowanie i odejmowanie godzin. Konwersja z formatu godzinowego hh:mm:ss.ms do formatu dziesiętnego i odwrotnie.
Aktualna Faza Księżyca - zobacza Księżyc online, jego fazę, położenie, parametry. Możliwość animacji.
Bezpośredni link do widocznej konwersji.
Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny System Anglosaski
milimetr [mm] cal (inch) [in]
metr [m] stopa (foot) [ft]

System Didota

System Pica
punkt [p,dd] punkt [pt]
cycero [cc] pica [pc,pi]
kwadrat [kw] kwadrat

System PostScript
Abc
punkt [pt,bp]
pica [pi,pc]
kwadrat
System Didota - używany w całej Europie z wyjątkiem Wielkiej Brytanii
1 punkt = 1p = 1/2660 m = 0.37594 mm
1 cycero = 1cc = 12 p = 12/2660 m = 4.511278 mm
1 kwadrat = 1kw = 48 p = 48/2660 m = 18.045113 mm

Powyższe wielkości określa polska norma: PN-70/P-55010 - "Jednostki wielkości typograficznych"

System Pica - stosowany w Wielkiej Brytanii i USA
1 punkt = 1pt = 996/350 mm = 0.3514 mm
1 pica = 1pc = 12 pt = 4.216867 mm

W systemie pica 996 punktów to dokładnie 350 milimetrów.

System PostScript - stosowany powszechnie w składzie komputerowym.
1 punkt = 1pt = 1/72in (cala) = 0.3528 mm
1 pica = 1pc = 12pt= 1/6in (cala) = 4.233(3) mm

W zapisie wielkości czcionki często używa się następującego schematu:
{ilość pica}p{ilość punktów} np. 10p4 oznacza rozmiar fontu :10 pica i 4 punkty.
Uwaga - dokładność wyświetlania wielkości czcionki w oknie podglądu zależna jest od dokładności przeglądarki internetowej.
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.