Instrukcja Obsługi
W okienko jednostek, które chcesz przeliczyć wpisz zadaną wartość.

System sam przeliczy i wyświetli wartości innych jednostek w czasie wpisywania cyfr.

 
Kalkulator Czasu - sumowanie i odejmowanie godzin. Konwersja z formatu godzinowego hh:mm:ss.ms do formatu dziesiętnego i odwrotnie.
Aktualna Faza Księżyca - zobacza Księżyc online, jego fazę, położenie, parametry. Możliwość animacji.
Bezpośredni link do widocznej konwersji.
Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
Skala Celsjusza : oC
Skala Fahrenheita : oF
Skala Kelvina : oK
Skala Rankine'a : oR
Skala Réaumur'a : o
Skala Rømer'a : o
Skala Delisle : oD
Skala Newton'a : oN
Charakterystyczne wielkości
Zero Absolutne Zamarzanie wody Temperatura Standardowa Temperatura Ciała Człowieka Wrzenie Wody Topnienie Tytanu Powierzchnia Słońca Aby zobaczyć bardziej szczegółowy opis wielkości najedź kursorem na tekst po lewej stronie.

Kliknij na tekście aby wprowadzić wybraną wielkość do kalkulatora i uruchomić konwerter jednostek.
Temperatura Zera Absolutnego

Najniższa z możliwych temperatur. Temperatura zera absolutnego (lub zera bezwzględnego), to temperatura, w której zanikają wszelkie drgania cząsteczek. Innymi słowy: Energia układu termodynamicznego przyjmuje wartość najniższą z możliwych.
Zero absolutne = 0°K = -273.15°C
Temperatura Zamarzania Wody

Temperatura przejścia wody ze stanu ciekłego w stan krystaliczny (lód).
Temperatura zamarzania wody przy ciśnieniu normalnym (1 atm) zwana jest temperaturą normalną.
Temperatura normalna = 0°C
Temperatura Ciała Człowieka

Średnia temperatura ciała zdrowego człowieka wynosi 36.6°C. Uwaga, w innych krajach przyjmuje się inną temperaturę normalną ciała. Np. w USA 36.8 °C ±0.7 °C, czyli w skali Fahrenheit'a: 98.2 °F ±1.3 °F
Temperatura Wrzenia Wody

Temperatura przejścia wody ze stanu ciekłego w stan gazowy.
Temperatura wrzenia wody przy ciśnieniu normalnym (1 atm). wynosi 100°C
Temperatura Topnienia Tytanu

Temperatura topnienia tytanu wynosi 1668°C
Temperatura Powierzchni Słońca

Temperatura efektywna powierzchni (fotosfery) Słońca szacowana jest na około 5800°K
Temperatura Standardowa

Temperatura stanowiąca, wraz z ciśnieniem standardowym (1 bar), punkt odniesienia dla niektórych wyliczeń termodynamicznych. Przyjęło się uznawać, że temperatura standardowa wynosi 25°C
Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin [K].
Wzory do zamiany temperatury z Celsjuszy na inne skale
Celsjusz na Fahrenheit °F = (°C × 1.8) + 32
Celsjusz na Kelvin °K = °C + 273.15
Celsjusz na Rankine °R = (°C + 273.15) × 1.8
Celsjusz na Réaumur °Ré =(°C × 4)/5
Celsjusz na Rømer °Rø = °C × 21/40+7.5
Celsjusz na Delisle °De = (100 − °C) × 3/2
Celsjusz na Newton °N = °C × 33/100
Wzory do zamiany temperatury na Celsjusze
Fahrenheit na Celsjusz °C = (°F − 32) /1.8
Kelvin na Celsjusz °C = K − 273.15
Rankine na Celsjusz °C = (°R ÷ 1.8) – 273.15
Réaumur na Celsjusz °C = 1.25 × °Ré
Rømer na Celsjusz °C = (°Rø - 7.5) × 40/21
Delisle na Celsjusz °C = 100 − °De × 2/3
Newton na Celsjusz °C = °N × 100/33
Wzory do zmiany na Fahrenheity
Celsjusz na Fahrenheit °F = (°C × 1.8) + 32
Kelvin na Fahrenheit °F = (°K × 1.8) - 459.67
Rankine na Fahrenheit °F = °R - 459.67
Réaumur na Fahrenheit °F = (°Ré × 2.25)+ 32
Rømer na Fahrenheit °F = (°Rø - 7.5) × 24/7 + 32
Delisle na Fahrenheit °F = 121 − °De × 6/5
Newton na Fahrenheit °F = °N × 60/11 + 32
Wzory do zmiany z Fahrenheitów
Fahrenheit na Celsjusz °C = (°F − 32) /1.8
Fahrenheit na Kelvin °K = (°F + 459.67) × 5/9
Fahrenheit na Rankine °R = °F + 459.67
Fahrenheit na Réaumur °Ré = (°F - 32) × 4/9
Fahrenheit na Rømer °Rø = (°F − 32) × 7/24 + 7.5
Fahrenheit na Delisle °De = (121 − °F) × 5/6
Fahrenheit na Newton °N = (°F − 32) × 11/60
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.