Instrukcja Obsługi
W okienko jednostek, które chcesz przeliczyć wpisz zadaną wartość.

System sam przeliczy i wyświetli wartości innych jednostek w czasie wpisywania cyfr.

 
Kalkulator Czasu - sumowanie i odejmowanie godzin. Konwersja z formatu godzinowego hh:mm:ss.ms do formatu dziesiętnego i odwrotnie.
Aktualna Faza Księżyca - zobacza Księżyc online, jego fazę, położenie, parametry. Możliwość animacji.
Bezpośredni link do widocznej konwersji.
Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System MetrycznyMiary Anglosaskie
miligram [mg] uncja [oz]
gram [g] funt [lb]
dekagram [dkg] stone
kilogram [kg] cetnar us.
tona [T] cetnar ang. [cwt]
Inne tona krótka [tonUS]
karat [ct] tona długa [tonUK]
kwintal [q] grain [gr]

Wielkości Atomowe
Jednostka Masy Atomowej [u],[amu] lub [Da]
MeV/c2
Masa Plancka
Charakterystyczne wielkości
Masa Elektronu Masa Protonu Masa Neutronu Masa Węgla C12  Masa Księżyca Masa Ziemi Masa Jowisza Masa Słońca Aby zobaczyć bardziej szczegółowy opis wielkości najedź kursorem na tekst po lewej stronie.

Kliknij na tekście aby wprowadzić wybraną wielkość do kalkulatora i uruchomić konwerter jednostek.
Masa Elektronu

Masa spoczynkowa elektronu wynosi ok. 9.11*10-31kg (0.0005u, 0.511 MeV/c2) i stanowi w przybliżeniu 1/1836 masy protonu. Elektron po raz pierwszy zaobserwował w roku 1897 J.J. Thomson a nazwę nadał mu George Johnstone Stoney.
Masa Protonu

Masa spoczynkowa protonu wynosi ok. 1.6726*10-27kg (1.0073u, 938.272 MeV/c2) i jest w przybliżeniu równa masie neutronu oraz około 1836 razy większa niż masa elektronu. Odkrywcą protonu był Ernest Rutherford. Odkrycia dokonał w 1918 roku.
Masa Neutronu

Masa spoczynkowa neutronu zbliżona jest do masy protonu i wynosi ok. 1,6748*10-27 (939,55 MeV/c2, 1.0087u). Liczba neutronów w jądrze atomowym określa izotop pierwiastka.
Masa Atomu Węgla C12

Masa atomu węgla o 12 neutronach stanowi podstawę do wyznaczenia 'jednostki masy atomowej' [u] (ang. atomic mass unit, [amu]).
1u jest zdefiniowana jako jedna dwunasta masy atomu węgla C12. (Do 1961r jednostka masy atomowej była zdefiniowana jako 1/16 masy atomu tlenu O16)
Masa Księżyca

Masa księżyca Ziemi (ang. Lunar Mass) jest w przybliżeniu równa 7.3477×1022 kg (0.012 masy ziemi) i jest używana w astronomi do określania mas ciał niebieskich, najczęściej księżyców innych planet.
Masa Ziemi

Masa Ziemi (ang. Earth Mass) równa ok. 5.9736×1024 kg jest wykorzystywana w astronomii do określania mas planet o podobnej masie.
Masa Jowisza

Masa Jowisza (ang Jupiter Mass) ok. 317.83 razy większa niż masa Ziemi (1.8986 × 1027 kg. używana jest w astronomii do określania mas innych ciał niebieskich np. olbrzymów gazowych. Jowisz został wybrany jako punkt odniesienia ze względu na to, że jest największą planetą w Układzie Słonecznym.
Masa Słońca

Masa Słońca (ang. Solar Mass) jest stosowana jako punkt odniesienia do wyznaczania mas innych gwiazd. Masa słońca wynosi w przybliżeniu 1.9891*1030 kg (kwintylion kilogramów) i jest około 330tys razy większa niż masa Ziemi.
Jednostką masy w układzie SI jest kilogram [kg].

JednostkaW kilogramach
System Metryczny
miligram [mg]0.000001
gram [g]0.001
dekagram [dkg]0.01
kilogram [kg]1
tona1000
Miary Anglosaskie
uncja [oz]0.028349523
funt [lb]0.45359237
stone6.35029318
cetnar us.[cwt]45.359237
cetnar uk.[cwt]50.80234544
tona krótka [tonUS]907.18474
tona długa [tonUK]1016.0469088
grain [gr]0.00006479891
Inne
Karat [ct]0.0002
Kwintal [q]100
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.