Instrukcja Obsługi
W okienko jednostek, które chcesz przeliczyć wpisz zadaną wartość.

System sam przeliczy i wyświetli wartości innych jednostek w czasie wpisywania cyfr.

 
Kalkulator Czasu - sumowanie i odejmowanie godzin. Konwersja z formatu godzinowego hh:mm:ss.ms do formatu dziesiętnego i odwrotnie.
Aktualna Faza Księżyca - zobacza Księżyc online, jego fazę, położenie, parametry. Możliwość animacji.
Bezpośredni link do widocznej konwersji.
Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny Miary Anglosaskie
Dżul/Joul [J] foot-poundal [ft pdl]
Kilodżul [kJ] inch-pound force [in lbf]
Kilogramometr [KGm] foot-pound force [ft lbf]
Watogodzina [Wh] horsepower-hour [hph]
Kilowatogodzina [kWh] BTU**
Erg [erg] Atomowe
Kalorie Elektronowolt [eV]
Kalorie [cal] * Hartree [Eh]
Kilokalorie [kcal] Rydberg [Ry]
*International Steam Table Calorie (1956) (calIT) równa dokładnie 4.1868J
**Najbardziej rozpowszechniona wartość BTU bazująca na definicji kalorii z International Steam Table Calorie (1956)
Jednostką energii w układzie SI jest Dżul [J] (Joule).
Dżul jest jednostką pochodną SI

1 J = 1 N · m = 1 kg · m2 / s2
JednostkaW Dżulach
System Metryczny
Dżul/Joul [J]1
Kilodżul [kJ]1000
Kilogramometr [KGm]9.80665
Watogodzina [Wh]3600
Kilowatogodzina [kWh]3600000
Erg [erg]1e-7
Miary Anglosaskie
foot-poundal [ft pdl]0.0421401100938
inch-pound force [in lbf]0.1129848290276167
foot-pound force [ft lbf]1.3558179483314004
horsepower-hour [hph]2.6845e+6
BTU1055.05585262
Kalorie
Kalorie [cal]4.1868
Kilokalorie [kcal]4186.8
Atomowe
Elektronowolt [eV]1.6021765314e-19
Hartree [Eh]4.3597441775e-18
Rydberg [Ry]2.179872e-18
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.