Instrukcja Obsługi
W okienko jednostek, które chcesz przeliczyć wpisz zadaną wartość.

System sam przeliczy i wyświetli wartości innych jednostek w czasie wpisywania cyfr.

 
Kalkulator Czasu - sumowanie i odejmowanie godzin. Konwersja z formatu godzinowego hh:mm:ss.ms do formatu dziesiętnego i odwrotnie.
Aktualna Faza Księżyca - zobacza Księżyc online, jego fazę, położenie, parametry. Możliwość animacji.
Bezpośredni link do widocznej konwersji.
Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny Miary Anglosaskie
milimetr [mm] cal [in]
centymetr [cm] stopa [ft]
decymetr [dcm] jard [yd]
metr [m] mila [mi]
kilometr [km] liga
Miary Morskie Odległości Astronomiczne
kabel j.astronomiczna [au]
mila morska [NM] rok świetlny
liga morska parsek
Jednostką długości w układzie SI jest metr [m].
JednostkaW metrach
System Metryczny
milimetr [mm]0.001
centymetr [cm]0.01
decymetr [dcm]0.1
metr [m]1
kilometr [km]1000
Miary Anglosaskie
cal [in]0.0253995
stopa [ft]0.3047940
jard [yd]0.9143820
mila [mi]1609.31232
liga4827.93696
Miary Morskie
kabel185.2
mila morska [NM]1852
liga morska5556
Odległości Astronomiczne
j.astronomiczna [au]149.597870691e+9
rok świetlny [ly]9.4605e+15
parsek [pc]3.086e+16
1 metr [m] = 1000 milimetrów [mm] = 100 centymetrów [cm] = 10 decymetrów [dcm] = 0.001 kilometra [km]

1 liga angielska = 3 mile angielskie = 5280 jardów = 15840 stóp = 4827.94 m

1 liga morska = 3 mile morskie = 30 kabli = 5556 m

1 parsek [pc] = 206264.8 jednostki astronomicznej [j.a] = 3.26198 roku świetlnego [ly] = 3.086x1016 m
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.