Instrukcja Obsługi
W okienko jednostek, które chcesz przeliczyć wpisz zadaną wartość.

System sam przeliczy i wyświetli wartości innych jednostek w czasie wpisywania cyfr.

 
Kalkulator Czasu - sumowanie i odejmowanie godzin. Konwersja z formatu godzinowego hh:mm:ss.ms do formatu dziesiętnego i odwrotnie.
Aktualna Faza Księżyca - zobacza Księżyc online, jego fazę, położenie, parametry. Możliwość animacji.
Bezpośredni link do widocznej konwersji.
Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
Mniej niż dzień Dzień i więcej
Nanosekunda [ns] Dzień
Mikrosekunda [µs] Tydzień
Milisekunda [ms] Miesiąc (30 dni)
Sekunda [s] Miesiąc (31 dni)
Minuta [min] Rok (365 dni)
Kwadrans Rok przestępny (366 dni)
Godzina [h] Rok średni (365.25636..)
Więcej niż rok
Wiek (100 lat)
Tysiąclecie
Charakterystyczne wielkości
Światło Ziemia-Słońce Rozpad Jodu123 Ciąża Człowieka Rok Astronomiczny Rozpad Węgla14 Wiek Ziemi Aby zobaczyć bardziej szczegółowy opis wielkości najedź kursorem na tekst po lewej stronie.

Kliknij na tekście aby wprowadzić wybraną wielkość do kalkulatora i uruchomić konwerter jednostek.
Średni Czas Dotarcia Światła ze Słońca Na Ziemię

Czas potrzebny światłu na dotarcie ze Słońca na Ziemię. Ponieważ Ziemia nie porusza się po dokładnie kołowej orbicie, czas ten jest uśredniony i wynosi w przybliżeniu 499 sek (około 8 minut)
Okres Rozpadu Jodu123

Czas połowicznego rozpadu izotopu Jodu. Ok. 13.1 godziny
Średnia Długość Ciązy Człowieka

Średni czas od zapłodnienia do narodzin człowieka wynosi 40 tygodni. Statystyki pokazują, że 95% ludzi rodzi się po 281±44 dniach od poczęcia.
Czas obiegu Ziemi wokół Słońca

Rok Gwiazdowy Ziemi, czyli czas przejścia Słońca przez ten sam punkt na ekliptyce wynosi ok. 365 dni 6 godzin 9 minut 9.54 sekundy, czyli 365.256366 ziemskiego dnia.
Czas Rozpadu Węgla C14

Okres połowicznego rozpadu węgla14 wynosi 5730 lat. Ten izotop węgla stosowany jest w szacowaniu wieku metodą datowania radiowęglowego
Wiek Ziemi

Wiek Ziemi szacowany jest na około 4.5mld lat.
Jednostką czasu w układzie SI jest sekunda [s].
JednostkaW sekundach
Mniej niż dzień
Nanosekunda [ns]0.000000001
Mikrosekunda [µs]0.000001
Milisekunda [ms]0.001
Sekunda [s]1
Minuta [min]60
Kwadrans900
Godzina [h]3600
Dzień i więcej
Dzień86400
Tydzień604800
Miesiąc (30 dni)2592000
Miesiąc (31 dni)2678400
Rok (365 dni)31536000
Rok przestępny (366 dni)31622400
Rok średni (365.25)31557600
Więcej niż rok
Wiek (100 lat)3155760000
Tysiąclecie31557600000
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.