Instrukcja Obsługi
W okienko jednostek, które chcesz przeliczyć wpisz zadaną wartość.

System sam przeliczy i wyświetli wartości innych jednostek w czasie wpisywania cyfr.

 
Kalkulator Czasu - sumowanie i odejmowanie godzin. Konwersja z formatu godzinowego hh:mm:ss.ms do formatu dziesiętnego i odwrotnie.
Aktualna Faza Księżyca - zobacza Księżyc online, jego fazę, położenie, parametry. Możliwość animacji.
Bezpośredni link do widocznej konwersji.
Dokładność cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
Paskal (Pascal)[1 Pa=N/m2]
Hektopaskal[hPa]
Bar[bar]
Newton/milimetr2[1 N/mm2]
Kilogram/metr2[1 KG/m2]
Atmosfera techniczna [at]
Atmosfera fizyczna[atm]
Tor[Tr]
Mm Słupa Rtęci[mmHg]
psi[lbf/in2]
Charakterystyczne wielkości
Tętnicze Rozkurczowe Tętnicze Skurczowe Ciśnienie Standardowe Ciśnienie Normalne Mount Everest Rów Mariański Aby zobaczyć bardziej szczegółowy opis wielkości najedź kursorem na tekst po lewej stronie.

Kliknij na tekście aby wprowadzić wybraną wielkość do kalkulatora i uruchomić konwerter jednostek.
Ciśnienie Tętnicze Rozkurczowe

Ciśnienie krwi w chwili rozkurczu serca. Ciśnienie rozkurczowe zdrowego człowieka waha się od 60 do 90 mmHg. Idealne ciśnienie rozkurczowe krwi wynosi około 80mmHg.
Ciśnienie Tętnicze Skurczowe

Ciśnienie krwi w chwili skurczu serca. U zdrowego człowieka ciśnienie to powinno wahać się w granicach 110 do 130 mmHg. Idealne ciśnienie skurczowe wynosi około 120mmHg
Ciśnienie Standardowe

Wraz z temperaturą standardową (25°C) stanowi punkt odniesienia obliczeń fizykochemicznych. Obecnie ciśnienie standardowe = 1bar = 1000hPa (do roku 1990 przyjmowano 1013.25hPa)
Ciśnienie Normalne

Wraz z temperaturą normalną (0°C) stanowi punkt odniesienia do obliczeń fizykochemicznych. Zbliżone jest do średniego ciśnienia atmosferycznego na powierzchni ziemi i wynosi 1 atm = 1013.25 hPa.
Ciśnienie na Mount Everest

Średnie ciśnienie atmosferyczne na najwyższym szczycie ziemi (8848 m n.p.m.). Jest ono ok. 3,5 raza mniejsze niż na poziomie morza i wynosi 280hPa.
Ciśnienie w Rowie Mariańskim

Ciśnienie jakie wywiera woda w najgłębszym miejscu Ziemi - Rowie Mariańskim (10915m). Jest ono ponad 1000 razy większe niż normalne ciśnienie atmosferyczne i wynosi ok. 108,6 MPa
Jednostką ciśnienia w układzie SI jest Paskal [Pa] (Pascal).
Paskal jest jednostką pochodną SI 1 Pa = 1 N / m2
JednostkaW Paskalach [Pa]
Paskal [N/m2]1
Hektopaskal [hPa]100
Bar100000
1 N/mm21000000
1 KG/m29.80665
Atmosfera techniczna [at]98066.5
Atmosfera fizyczna [atm]101325
Tor [Tr]133.322
mmHg133.322
psi [lbf/in2]6894.76
 
 

Wszystkie nasze konwertery online są programami darmowymi i ich twórcy ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nich istniejące. Mimo to staramy się żeby działały one jak najlepiej i jak najdokładniej.